Karate-Jutsu Study Group

Formålet er fælles træninger og seminarer med forskellige temaer og instruktører, vi ønsker at tiltrække alle der er interesseret i at træne karate/kampkunst i en åben og fri atmosfære, hvor alle kan byde ind og komme med input, erfaring og viden.

Formål og struktur for Karate-Jutsu Study Group

Gruppen er privat og ikke en forening og er således ikke underlagt folkeoplysnings loven

Vi er en gruppe af instruktører hvis ønske og formål er at være og danne netværk for instruktører i Karate der sammen ønsker at træne og udvikle selvforsvars baseret teknikker på basis af Karate Kata.

Alle uanset Stilart og som er åbensindet og som ønsker at bidrage mht Karate kan søge optagelse i gruppen

Vi ønsker på sigt at graduere Dan-grader uanset hvilken baggrund man kommer med.

Gruppen er hovedsageligt hjemmehørende i København og på Frederiksberg.

Koncept for åben træning og seminarer

Fællestræning:

Træningen er åben for alle interesserede, hvis vi træner indendørs så koster det et ikke fastsat beløb, udendørs feks i Frederiksberg have er gratis.

Vi ønsker at tiltrække alle der er interesseret i at træne karate i en åben og fri atmosfære, hvor alle kan byde ind og komme med input og viden, vi træner oftest kata og bunkai men også våben feks Nunchaku og BO,

Seminarer:

Vi ønsker at tilbyde Seminarer med gæsteinstruktører og hvor vi selv underviser.

Vi ønsker således også at tilbyde privat timer.

Dan-graduerings træning SKIF pensum hvis man ønsker at komme til Dan-graduering i ØKA/ESKD

Dan-gradueringstræning træning i Karate-Jutsu pensum med henblik på graduering i DABS/IMAF regi.

Kata træning

Bunkai workshops

WW2 træning.

Andet

Prisen for deltagelse i seminarer vil ligge far 50 til 300 kr

Hvem er vi:

Tonny N. Jensen
6. Dan. Shotokan Karate International Federation.
5. Dan World Karate Federation.
2.Dan. Koryu-Uchinadi Kenpo-Jutsu

Brynjulf løve Nørregreen
5. Dan. Shotokan Karate International Federation.
5. Dan World Karate Federation.
2. Dan. Koryu Uchinadi Kenpo-Jutsu

Erik K. Rasmussen
2. Dan. Shotokan Karate International Federation.
1. Dan. Japan Karate Association

Anders S. Hammeken
2. Dan. Shotokan Karate International Federation.  

Pensum Eksempel

Vil løbende blive revideret

Shodan:
Kihon:
På pude 5 til hver side på puder
Kazami-zuki/ Jabpunch
Gyauki-zuki/ Crosspunch
Uraken-uchi/ Backfist
Ura-zuki/ uppercut
Kage-zuki/ Hookpunch
Mae-geri/ Frontkick
Mawashi-geri/Roundhousekick
Ura-mawashi-geri/ Hookkick
Kekomi/Thrustkick
Ushiro-geri/ Backkick
Parader/Blokke
Age-uke
Soto-uke
Uchi-uke
Gedan-barai
Shuto-uke
Nagashi-uke

Kata:
2 Kata med udvalgte Oyo-Bunkai  1 Heian kata og 1 Shodan kata
2 kast/nedtagninger på partner
2 greb/låse på partner (Armbar stående/liggende)

Kumite:
Jiyu Ippon Kumite frit forsvar 4 skal afsluttes med kast eller Låse
Oi-zuki
Kazami-zuki
Gyauki-zuki
Mae-geri
Kekomi
Mawashi-geri
Ushiro-geri
Low-kick
Jiyu-kumite (fri kamp)
3 kampe med alle aspekter fra stående, kast, gulvkamp

Nidan:

Kihon:
Kombinationer på puder
6 stk kombinationer indeholdende stød, slag, spark 
3 kast

3 låse/greb

Kata:
1 kata fuld oyo-bunkai (praktisk analyse)

Kumite:
Jyiu-kumite (fri kamp)
3 kampe med alle aspekter fra stående, kast, gulvkamp