Graduering

Kyu og Dan graduering:
Vi ønsker at kunne graduere Kyu og Dan-grader uanset hvilken baggrund.
Pensum udarbejdes fra graduering til graduering

Pensum ved 3 kyu graduering d 20/9-2020 for Sebastian Sæderup.
Kihon:
Oi-zuki
Kizami-zuki
Gyauku-zuki
Age-uke
Soto-uke
Uchi-uke
Shoto-uke
Gedan-barai
Mae-geri
Mawashi-geri
Keage
Kekomi
Ushiro-geri

Alle teknikker udføres fra kumite kamae og et skridt frem 3 stk til hver side og på puder
Kata:
Tekki-Shodan samt bunkai eleven vælger hvad vi skal se
Heian- Shodan samt en Heian-kata eleven selv vælger.

Ukemi:
Forlæns rullefald, baglæns rullefald
2 Kast/nedtagninger

Kumite:
1 kamp 4 min fra stående til gulv dvs stød, slag, spark, kast og newaza (gulvteknik)

Eksempel på Shodan pensum:
Kihon:
På pude 5 til hver side på puder
Kazami-zuki/ Jabpunch
Gyauki-zuki/ Crosspunch
Uraken-uchi/ Backfist
Ura-zuki/ uppercut
Kage-zuki/ Hookpunch
Mae-geri/ Frontkick
Mawashi-geri/Roundhousekick
Ura-mawashi-geri/ Hookkick
Kekomi/Thrustkick
Ushiro-geri/ Backkick
Parader/Blokke
Age-uke
Soto-uke
Uchi-uke
Gedan-barai
Shuto-uke
Nagashi-uke

Kata:
2 Kata med udvalgte Oyo-Bunkai  1 Heian kata og 1 Shodan kata
2 kast/nedtagninger på partner
2 greb/låse på partner (Armbar stående/liggende)

Kumite:
Jiyu Ippon Kumite frit forsvar 4 skal afsluttes med kast eller Låse
Oi-zuki
Kazami-zuki
Gyauki-zuki
Mae-geri
Kekomi
Mawashi-geri
Ushiro-geri
Low-kick
Jiyu-kumite (fri kamp)
3 kampe med alle aspekter fra stående, kast, gulvkamp

Eksempel på Nidan pensum:

Kihon:
Kombinationer på puder
6 stk kombinationer indeholdende stød, slag, spark 
3 kast
3 låse/greb

Kata:
1 kata fuld oyo-bunkai (praktisk analyse)

Kumite:
Jyiu-kumite (fri kamp)
3 kampe med alle aspekter fra stående, kast, gulvkamp

Pensum Nidan graduering d 30/1-2021

Kihon:
6 kombinationer 3 gange til hver side:
Kazami-zuki, gyaku-zuki, mawashi-geri, ushiro-geri gyaku-zuki i zenkutsu-dachi
Oi-zuki, mae-geri, tate-enpi, mawashi-enpi i Zenkutsu-dachi
Kazami-uraken-uchi, oi-uraken-zuki, ushiro-uraken i zenkutsu-dachi
Soto-uke, yoko enpi, i Kiba-dachi, gyaku-mae-enpi i zenkutsu-dachi frem otoshi-enpi i kiba-dachi, ushiro-enpi i Neko-ashi-dachi
Mae-geri mawashi-geri i zenkutsu-dachi
Ura-mika-zuki-geri Kekomi i zenkutsu-dachi

Hand combi på plethandske 10 stk:
Jab (kazami-zuki) venstre, cross (gyaku-zuki) højre, hook (kake-zuki) venstre, uppercut (ura-zuki) højre,
bodyshoot (Kake/ura-zuki) venstre, skovl hook (Kake-zuki)

Spark på puder:
Mawashi-geri, Kekomi, Ushiro-geri.
Enten som kombination eller hver spark udført hver for sig

Kata:
Tokui kata med bunkai eleven skal vise 3-4 stk som gerne må indeholde kast og greb/låse, skal vises 1 gang langsomt med forklaring og derefter 90-100 %

Ukemi:
Forlæns rullefald, baglæns rullefald, sidefald
3 Kast/nedtagninger efter eget valg

Kumite:
2 kamp 3 min fra stående til gulv dvs stød, slag, spark, kast og newaza (gulvteknik)