Tomodachi no Karate-dô

Tomodachi no Karate-dô, vi er venner gennem Karate-do.

Vi ønsker at tilbyde seminarer, fællestræninger, privat træning for alle der er interesseret i Karate-do.

Formålet er fælles træninger og seminarer med forskellige temaer og instruktører, vi ønsker at tiltrække alle der er interesseret i at træne karate/kampkunst/sport i en åben og fri atmosfære, hvor alle kan byde ind og komme med input, erfaring og viden.

Gruppen er privat og ikke en forening og er således ikke underlagt folkeoplysnings loven

Vi er en gruppe af instruktører hvis ønske og formål er at være og danne netværk for instruktører i Karate der sammen ønsker at træne og udvikle selvforsvars baseret teknikker på feks basis af Karate Kata.

Alle uanset Stilart og som er åbensindet og som ønsker at bidrage mht Karate/kampkunst/sport er velkommen til at træne med.

Gruppen er hovedsageligt hjemmehørende i København og på Frederiksberg.